สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,412

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.