สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,295

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     ประกาศราคากลาง 
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง  
     ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองตา-คลองป่าไม้ หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประชา-โป่งสะท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสำนักกระแบก-สำนักไทร หมู่ที่ 9 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเนินต้นชัน-ศรีประชา หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแชมเปญพร้อมฐาน ความจุ 20 ลูกบาศ์เมตร หมู่ที่4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประชา-ชำฆ้อ หมู่ที่ 1,3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสวนขนุน-รพช. หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายชำฆ้อ-ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมสนับสนุนหารปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 5 รายเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประชา-คลองหิน หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประบน-ชำฆ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลตำบลชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกลัง พร้อมเกลี่ยเรียบภายในตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล(CAPE SEAL)สายโป่งสะท้อน-คลองป้าไม้ ม.6เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล(CAPE SEAL) สายสวนขนุน-กู้ภัย ม.5เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายศรีประชาบน ซอย 2 ม.3เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล(CAPE SEAL)สายศรีประชา-โป่งสะท้อน ม.1เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตาย้อม-คลองชลประทาน ม.8เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายศรีประชา-เนินต้นชัน ม.1,6เปิดอ่าน
     โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายชำฆ้อ คลองหิน ม.3เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายชำฆ้อ -หนองเม็ด ม.2เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสมบูรณ์ ซอย 1 ม.7เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาบ่อแป้ง -มาบช้างนอน ซอย 4 หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 2เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 คลองหิน หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยูี่อาศัยคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 7 รายเปิดอ่าน
     ประกวดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายเขาช่องลม - หนองมน หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     ประกวดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายเขาช่องลม - หนองมน หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     ประกวดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายชำฆ้อ - ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     ประกวดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายชำฆ้อ - ศรีประชา หมู่ที่ 3,1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา สายศรีประชา - เนินไม้หอม หมู่ที่ 1,8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายสวนขนุน - กู้ภัย หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเนินต้นชัน - คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสิงห์บุบผา หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสิงห์บุบผา หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการวางท่อประปา สายเเขาช่องลม - ชำฆ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสมบูรณ์ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศรีประชา - เนินต้นชัน หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการเทพื้่นลาน ค.ส.ล.หน้าฌาปนสถานบ้านเขาช่่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายชำฆ้อ - คลองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป สายทรัพย์สะแหน่ - อ่างประแสร์ หมู่ที่ 7 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงศาลา (ศสมช.) บ้านศรีประชา หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายหนองปลาไหล -ห้วงหิน หมู่ที่ 8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายคลองไอ้วอง ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯเปิดอ่าน
     โครงการก่ิสร้างระบบประปาแบบแชมเปญพร้อมฐาน ขนาด 15 เมตร หมูาที่7 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อนสร้างถนนคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-ศรีประชา หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อนสร้างถนนคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนขนุน-เขาช่องลม หมู่ที่5 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อนสร้างถนนคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำฆ้อ ซอย1 หมู่ที่3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล(CAPE SEAL) สายชำฆ้อ-ท่าข้าม หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อนสร้างถนนคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล1 (ข้างเทศบาล) หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อนสร้างถนนคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำรอง-น้ำใส หมู่ที่9 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     โครงการก่อนสร้างถนนคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาช่องลม-บ้านตาเพชร หมู่ที่4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.