สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,549

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

  สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1)  การคมนาคม

มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง และส่วนใหญ่ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

ถนนสายหลัก

                ถนนลาดยาง         จำนวน  3    สาย   ได้แก่

                1. สายอู่ทอง ถึงบ้านชำฆ้อ เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 8 (บ้านหนองปลาไหล), หมู่ที่ 2 (บ้านคลองโพล้) หมู่ที่ 3 บ้านชำฆ้อ หมู่ที่ 5 บ้านสวนขนุน และเชื่อมกับตำบลห้วยทับมอญ เป็นถนน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  

2. สายบ้านเนินต้นชัน-สายหนองมน เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 6 (บ้านโปร่งสะท้อน), หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) เป็นถนน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

3. สายชำฆ้อ-บ้านเขาช่องลม (ทางหลวงชนบท พ.จ.4028) เป็นถนนเชื่อมตำบลชำฆ้อ และตำบลเขาน้อย ตั้งแต่หมู่ที่ 3 (บ้านชำฆ้อ) ,หมู่ที่ 5 (บ้านสวนขนุน), หมู่ที่ 4 (บ้านเขาช่องลม) , หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ตำบลชำฆ้อ และเชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

2) การโทรคมนาคม  

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตรงข้ามเทศบาลตำบลชำฆ้อ(ไปรษณีย์รับอนุญาต)

-  ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการ  ติดต่อสื่อสาร

3) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำเกษตร และจุดสาธารณะ

4)  แหล่งน้ำ

                                1.  คลองหวาย

                                2.  คลองหิน

                                3.  คลองโพล้

                                4.  คลองหนองมน

                                5.  คลองหนองม่วง

                                6.  คลองหนองปรือ

                                7.  คลองสะพาน 2

                                8.  คลองไอ้วอง

                                9.  คลองแป้ง

                                10.คลองส่งน้ำอ่างประแสร์

   -  ประปาหมู่บ้าน                           9             แห่ง

                 แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลลำประดามีประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก จำนวน 9แห่ง โดยทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง

 

 

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.