สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

  สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1)  การคมนาคม

มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง และส่วนใหญ่ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

ถนนสายหลัก

                ถนนลาดยาง         จำนวน  3    สาย   ได้แก่

                1. สายอู่ทอง ถึงบ้านชำฆ้อ เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 8 (บ้านหนองปลาไหล), หมู่ที่ 2 (บ้านคลองโพล้) หมู่ที่ 3 บ้านชำฆ้อ หมู่ที่ 5 บ้านสวนขนุน และเชื่อมกับตำบลห้วยทับมอญ เป็นถนน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  

2. สายบ้านเนินต้นชัน-สายหนองมน เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 6 (บ้านโปร่งสะท้อน), หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) เป็นถนน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

3. สายชำฆ้อ-บ้านเขาช่องลม (ทางหลวงชนบท พ.จ.4028) เป็นถนนเชื่อมตำบลชำฆ้อ และตำบลเขาน้อย ตั้งแต่หมู่ที่ 3 (บ้านชำฆ้อ) ,หมู่ที่ 5 (บ้านสวนขนุน), หมู่ที่ 4 (บ้านเขาช่องลม) , หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ตำบลชำฆ้อ และเชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

2) การโทรคมนาคม  

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตรงข้ามเทศบาลตำบลชำฆ้อ(ไปรษณีย์รับอนุญาต)

-  ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการ  ติดต่อสื่อสาร

3) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำเกษตร และจุดสาธารณะ

4)  แหล่งน้ำ

                                1.  คลองหวาย

                                2.  คลองหิน

                                3.  คลองโพล้

                                4.  คลองหนองมน

                                5.  คลองหนองม่วง

                                6.  คลองหนองปรือ

                                7.  คลองสะพาน 2

                                8.  คลองไอ้วอง

                                9.  คลองแป้ง

                                10.คลองส่งน้ำอ่างประแสร์

   -  ประปาหมู่บ้าน                           9             แห่ง

                 แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลลำประดามีประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก จำนวน 9แห่ง โดยทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง

 

 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,261

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.