สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

  สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1)  การคมนาคม

มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง และส่วนใหญ่ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

ถนนสายหลัก

                ถนนลาดยาง         จำนวน  3    สาย   ได้แก่

                1. สายอู่ทอง ถึงบ้านชำฆ้อ เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 8 (บ้านหนองปลาไหล), หมู่ที่ 2 (บ้านคลองโพล้) หมู่ที่ 3 บ้านชำฆ้อ หมู่ที่ 5 บ้านสวนขนุน และเชื่อมกับตำบลห้วยทับมอญ เป็นถนน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  

2. สายบ้านเนินต้นชัน-สายหนองมน เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 6 (บ้านโปร่งสะท้อน), หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) เป็นถนน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

3. สายชำฆ้อ-บ้านเขาช่องลม (ทางหลวงชนบท พ.จ.4028) เป็นถนนเชื่อมตำบลชำฆ้อ และตำบลเขาน้อย ตั้งแต่หมู่ที่ 3 (บ้านชำฆ้อ) ,หมู่ที่ 5 (บ้านสวนขนุน), หมู่ที่ 4 (บ้านเขาช่องลม) , หมู่ที่ 7 (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ตำบลชำฆ้อ และเชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

2) การโทรคมนาคม  

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตรงข้ามเทศบาลตำบลชำฆ้อ(ไปรษณีย์รับอนุญาต)

-  ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการ  ติดต่อสื่อสาร

3) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำเกษตร และจุดสาธารณะ

4)  แหล่งน้ำ

                                1.  คลองหวาย

                                2.  คลองหิน

                                3.  คลองโพล้

                                4.  คลองหนองมน

                                5.  คลองหนองม่วง

                                6.  คลองหนองปรือ

                                7.  คลองสะพาน 2

                                8.  คลองไอ้วอง

                                9.  คลองแป้ง

                                10.คลองส่งน้ำอ่างประแสร์

   -  ประปาหมู่บ้าน                           9             แห่ง

                 แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลลำประดามีประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก จำนวน 9แห่ง โดยทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง

 

 

สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.214.23.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 518,209

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.