ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สาส์นจากนายกฯ

 

โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานการเงิน


  หน้าแรก     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
     แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทสบาลตำบลบชำฆ้อเปิดอ่าน
     แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     ให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีจิตรอาสาไปรับเสื้อจิตรอาสาเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลชำฆ้อ (พ.ศ. 2558 - 2560)เปิดอ่าน
     กำหนดการอกกแบบประชาคม 001เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     ระเบียบเทศบาลตำบลชำฆ้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     ระเบียบเทศบาลตำบลชำฆ้อ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลชานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     ตารางกำหนดการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน(ชุมชน) ปี 2556เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้ง คกก.พัฒนา ปี 57เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ปี2557เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศการจัดประชาคมหมู่บ้าน(ชุมชน)ตำบลชำฆ้อ ปี2557เปิดอ่าน
     ประกาศการจัดประชาคมหมู่บ้าน(ชุมชน)ตำบลชำฆ้อ ปี2556เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี2557-2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี2557-2559เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.237.183.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 479,168

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กันยายน 2563
        
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.