สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
     แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทสบาลตำบลบชำฆ้อเปิดอ่าน
     แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     ให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีจิตรอาสาไปรับเสื้อจิตรอาสาเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลชำฆ้อ (พ.ศ. 2558 - 2560)เปิดอ่าน
     กำหนดการอกกแบบประชาคม 001เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     ระเบียบเทศบาลตำบลชำฆ้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     ระเบียบเทศบาลตำบลชำฆ้อ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลชานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     ตารางกำหนดการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน(ชุมชน) ปี 2556เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้ง คกก.พัฒนา ปี 57เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ปี2557เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศการจัดประชาคมหมู่บ้าน(ชุมชน)ตำบลชำฆ้อ ปี2557เปิดอ่าน
     ประกาศการจัดประชาคมหมู่บ้าน(ชุมชน)ตำบลชำฆ้อ ปี2556เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี2557-2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี2557-2559เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,219

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.