สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,436

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     สภาเทศบาล 

สภาเทศบาล
สภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ


นายล่อง ขาวทุ่ง
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 089-8345673


นายวุฒิ บุญปกครอง
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 085-4352941


นายสมคิด เจริญ
สมาชิก เขต 1
โทรศัพท์ : 099-7594645


นายสัมพันธ์ สุวรรณ์วงศ์
สมาชิก เขต 1
โทรศัพท์ : 087-6039831


นายสัญญา อาสา
สมาชิก เขต 1
โทรศัพท์ : 081-9264923


นางสาวนฤมล ปลื้มผล
สมาชิก เขต 1
โทรศัพท์ : 085-2756669


นายศิลป์ชัย ลาพรม
สมาชิก เขต 1
โทรศัพท์ : 087-8227222


นางสาวณัฐคณิศร เจริญรื่น
สมาชิก เขต 1
โทรศัพท์ : 094-8978919


นายบุญเลิศ บุญล้ำ
สมาชิก เขต 2
โทรศัพท์ : 093-6169807


นายสัญญา ศิริสวัสดิ์
สมาชิก เขต 2
โทรศัพท์ : 092-8182695


นายประมาณ พุทธวารินทร์
สมาชิก เขต 2
โทรศัพท์ : 084-5696251


นายจอม โพธิ์แก้ว
สมาชิก เขต 2
โทรศัพท์ : 086-1479917
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.