สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  


นางสาวชาวิณี นิสัยมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวศรวณีย์ นิสัยมั่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


นางพรชนก มหาวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวลำเพย ภู่เปี่ยม
คนงานทั่วไป


นายธนพล ใจคง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


นายสำรอง ตรงชื่น
คนงานประจำรถขยะ
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.146.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 513,372

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.