สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล  

ผู้ใหญ่บ้าน                        นางสาวปาริชาติ  วงศ์ล้อม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)   นายอภิพัฒน์  เจริญผล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)   นางสาวโสภา  บุญช่วย

 

ประชากรบ้านหนองปลาไหล

1. ประชากรทั้งหมด   711  คน

               1. เพศชาย   339   คน

               2. เพศหญิง  372   คน

               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  273  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ห้องเช่า / บ้านเช่า / ที่พัก                    2  แห่ง

            

สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.146.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 513,413

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.