สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,423

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา - ชำฆ้อ หมู่ที่ 1,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสวนขนุน-รพช. หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายชำฆ้อ-ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแชมเปญพร้อมฐาน ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประชา-คลองหิน หมู่ที่ 1เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประชา - เนินไม้หอม หมู่ที่ 1,8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองมน - คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำดิบ สระตาเที่ยง - สระตากั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.๓๕-๐๐๑ สายคลองหิน - สะพาน ๑ หมู่ที่ ๓ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวลาดยางสายสวนขนุน-กู้ภัย หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายเขาช่องลม - หนองมน หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายชำฆ้อ - ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายชำฆ้อ - ศรีประชา หมู่ที่ 3,1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา สายศรีประชา - เนินไม้หอม หมู่ที่ 1,8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการ ถนน สายชำฆ้อ - คลองหิน หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนสายชำฆ้อ - คลองหิน หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการ ถนนสายชำฆ้อ - คลองหิน หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศตรวจงานจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบ คลองชลประทาน - สระน้ำตาเที่ยงหมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อส่งน้ำดิบ คลองชลประทาน - สระน้ำตาเที่ยงหมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบคลองชลประทาน-สระน้ำตาเที่ยง หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.