สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,287

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนเมษายน 2561 
หนังสือรับเดือนเมษายน 2561
หนังสือรับเดือนเมษายน 2561  
     1128/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขออนุญาติแนะนำบริษัท กรีน อินโนเวชัน แอนด์ เซอวิส จำกัดเปิดอ่าน
     1127/2561 ศธ04126.048/071 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     1126/2561 รย0718/716 ลว27เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการเตรียมการจัดประกวดธิดาชาวสวนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1124/2561 ลต (รย)0002/ว145 ลว23เม.ย.2561 เรื่องส่งหนังสือปฏิรูปการรับฟัง 360 องศา ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาระบบหลักประกันเปิดอ่าน
     1123/2561 ลว18เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1122/2561 ศธ5801.5/มพ045 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่วนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเปิดอ่าน
     1121/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1120/2561 ทส0811.4/ว410 ลว10เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1119/2561 ศธ0512.13401/ว0747 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     1118/2561 ศธ0513.13401/ว0745 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระบบของราชการเปิดอ่าน
     1117/2561 ศธ0513.13401/ว0744 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการร่างเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องและเหมาะสมการใช้ภาษาราชการเปิดอ่าน
     1116/2561 ศธ0573.13401/ว0743 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักศูตรมาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สนง.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเปิดอ่าน
     1115/2561 ศธ0513.13401/ว0742 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่ในการเสนอรายละเอียดเปิดอ่าน
     1114/2561 ศธ0513.13401/ว0740 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     1113/2561 ศธ0513.13401/ว0739 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร "STEM Education" สเต็มศึกษษด้วยกระบวนการ PLC : Professionalyเปิดอ่าน
     1112/2561 รย54901/ว239 ลว5เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1111/2561สอ.สถ0103/ว054 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน เม.ย 2561เปิดอ่าน
     1110/2561 2561/อปท.18 ลว4เม.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการหลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดอ่าน
     1109/2561 อปท.2561/18 ลว30มี.ค.2561 เรื่องเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล อปท.บริการตามหลักธรรมาภิบาลและผู้นำท้องถื่นดีเด่นเปิดอ่าน
     1108/2561 พป0003/ว790 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1107/2561 ศธ6808/0830 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ"เปิดอ่าน
     1106/2561 พป0003/ว568 ลว9มี.ค.2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการศึกษาหลักศูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่5เปิดอ่าน
     1105/2561 รย0023.8/ว192 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอให้จัดตั้งข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเปิดอ่าน
     1104/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     1098/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1097/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1096/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1095/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1094/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1093/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาคนงานทั่วไป)เปิดอ่าน
     1092/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1091/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     1090/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาคนประจำรถขยะ)เปิดอ่าน
     1089/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาธุรการ)เปิดอ่าน
     1086/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1085/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอบ้านเลขที่)เปิดอ่าน
     1084/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอบ้านเลขที่)เปิดอ่าน
     1083/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจกลิ่นเหม็น)เปิดอ่าน
     1082/2561 มท5309.18/กล663/2561 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนเปิดอ่าน
     1081/2561 RPS1804004 ลว26เม.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1080/2561 รย0718/ว708 ลว26เม.ย.2561 เรื่องสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1079/2561 รย0718/ว703 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     1078/2561 รย0718/702 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     1077/2561 6104003 ลว26เม.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1076/2561 รย0023.8/ว190 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยองและของกรมทรัพยากรเปิดอ่าน
     1075/2561 รย0023.8/ว189 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเปิดอ่าน
     1074/2561 รย0023.8/ว188 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ยังชีพคนพิการเปิดอ่าน
     1073/2561 รย0023.8/ว187 ลว26เม.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1072/2561 รย0023.8/ว186 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแบบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่2/61เปิดอ่าน
     1068/2561 รย0023.8/ว185 ลว26เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคบภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1064/2561 ลว24เม.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1063/2561 รย0023.5/ว1794 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดเปิดอ่าน
     1062/2561 รย0718/612 ลว25เม.ย.2561 เรื่องโครงการกาชาดซ่อมบ้านให้ผู่ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้ฟอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1061/2561 รย74401/ว057 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1060/2561 รย0031/ว1796 ลว24เม.ย.2561 เรื่องประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)เปิดอ่าน
     1059/2561 รย74601/ว434 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     1058/2561 รย0017.2/ว1757 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1057/2561 รย76401/751 ลว19เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานว่างเปิดอ่าน
     1056/2561 รย73201.07/ว93 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.หนองบัวเปิดอ่าน
     1055/2561 รย72401/ว1085 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว อบต.มาบยางพรเปิดอ่าน
     1054/2561 รย54102/ว882 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1053/2561 สปสช.536/ว142 ลว4เม.ย.2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนวิธีการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เปิดอ่าน
     1052/2561 รย73101/350 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครพนักงานว่าง อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     1051/2561 รย54401/378 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งบริการที่ว่างเปิดอ่าน
     1050/2561 รย71001/337 ลว23มี.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถื่นเปิดอ่าน
     1049/2561 จบ75201/ว013 ลว22มี.ค.2561 เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1048/2561 รย54401/ว344 ลว22มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลา"เปิดอ่าน
     1047/2561 รย0003/ว0039 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบหากมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางเปิดอ่าน
     1046/2561 รย53601/ว340 ลว16มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพ่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1045/2561 รย53002/ว485 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลมาบข่า ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1044/2561 กฟ.รย21002/ว33 ลว8มี.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.ระยอง ปี 2561เปิดอ่าน
     1043/2561 รย53601/ว319 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1042/2561 รย72801/ว247 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1041/2561 รย54801/ว91 ลว6มี.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่นเพิ่งแต่งตั้งขึ้นเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1040/2561 รย54102/ว555 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1039/2561 รย53901/ว0276 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลเนินพระ ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1038/2561 รย0015/193 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสถานีบริการน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษระที่สองใบเขตพื้นที่รับผิดชอบเปิดอ่าน
     1037/2561 รย52501/ว181 ่ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1036/2561 รย0007/335 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่เพื่อกำหนดแบบการเพาะเลี้ยงสัตงว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเปิดอ่าน
     1035/2561 รย54401/ว217 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว ทต.พลา"เปิดอ่าน
     1034/2561 รย73201.07/ว74 ลว23ก.พ.2561 เรื่องส่งวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1033/2561 รย73101/233 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1032/2561 รย74101/ว.197 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1031/2561 รย72701/ว605 ลว20ก.พ.2561 เรื่องเรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจ้างเปิดอ่าน
     1030/2561 ลต (รย)0703/ว40 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิโอการเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรเปิดอ่าน
     1029/2561 รย54102/ว278 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1028/2561 รย73201.07/ว285 ลว21พ.ย.2560 เรื่องขอส่งจดหมายข่าว อบต.หนองบัว ประจำเดือน ก.ค-ก.ย 60เปิดอ่าน
     1027/2561 ลว26เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)เปิดอ่าน
     1026/2561 ศธ04126.022/064 ลว25เม.ย.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     1025/2561 ศธ04126.022/064 ลว25เม.ย.2561 เรื่องส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     1024/2561 รย0014.2/656 ลว24เม.ย.2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา จ.ระยองฯเปิดอ่าน
     1023/2561 รย0023.8/ว181 ลว24เม.ย.2561 เรื่องสำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
     1022/2561 รย75101/277 ลว20เม.ย.2561 เรื่องการรับโอนย้าย อปพร.เปิดอ่าน
     1021/2561 พม0304.49/ว764 ลว17เม.ย.2561 เรื่องเครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
     1020/2561 รย0023.8/ว184 ลว24เม.ย.2561 เรื่องมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด จ.ระยอง ปี 2561เปิดอ่าน
     1019/2561 รย0023.8/ว183 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอสั่งการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเปิดอ่าน
     1018/2561 รย0023.8/ว182 ลว24เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 (ฉบับที่3)เปิดอ่าน
     1016/2561 รย0718/ว4 ลว23เม.ย.2561 เรื่องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองเปิดอ่าน
     1015/2561 รย0718/683 ลว23เม.ย.2561 เรื่องการบริการจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     1014/2561 เรื่องแจ้งแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1013/2561 รย52103/ว559 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1012/2561 ลว18เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1011/2561 สกถ.003/2561 ลว9เม.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1010/2561 ศธ0567.9/ว.นก298 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปิดอ่าน
     1009/2561 ศธ0567.9/ว.นก304.1 ลว24มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติฯเปิดอ่าน
     1008/2561 ศธ0514.20/ว297 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1007 ว34/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินรายได้ของสมาชิกเปิดอ่าน
     1006/2561 รย0718/682 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเปิดอ่าน
     1005/2561 รย0718/685 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1004/2561 รย0718/684 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราเปิดอ่าน
     1003/2561 รย0718/687 ลว23เม.ย.2561 เรื่องโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 62 ปีเปิดอ่าน
     1002/2561 รย0718/655 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืนเปิดอ่าน
     1001/2561 รย01718/676 ลว23เม.ย.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561เปิดอ่าน
     1000/2561 รย0718/662 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการโดยใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     999/2561 รย0718/661 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเปิดอ่าน
     998/2561 รย73101/403 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     997/2561 รย0718/660 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Watch Dog)เปิดอ่าน
     996/2561 รย0023.8/ว179 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรคงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯเปิดอ่าน
     995/2561 รย0023.8/ว178 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯเปิดอ่าน
     994/2561 รย0023.8/ว177 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่2)เปิดอ่าน
     993/2561 รย0023.8/ว176 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     992/2561 รย0023.8/ว175 ลว19เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียน "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ฯเปิดอ่าน
     991/2561 รย0023.8/ว174 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคาเปิดอ่าน
     990/2561 รย0023.8/ว173 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     989/2561 รย0023.8/ว180 ลว20เม.ย.2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     988/2561 รย0718/658 ลว19เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อปท.เพื่อทำ QR Code ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     987/2561 สปสช5.36/ว168 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธรณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะนั่งนิ่งในพื้นที่ (Long Term Care : LTC )เปิดอ่าน
     986/2561 มท0708.4/ว505 ลว10เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดเปิดอ่าน
     985/2561 สปสช.5.36/ว129 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอซักซ้อมขั้นตอนระบบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (โปรแกรม LTC : Long Term Care ) ฯเปิดอ่าน
     984/2561 ศธ0552.14/ว031 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมเปิดอ่าน
     983/2561 ศธ0526.03/ท029 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม การปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการและประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติฯเปิดอ่าน
     982/2561 ศธ0526.03/ท026 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ฯเปิดอ่าน
     981/2561 ศธ6803.13/ว009 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เทคนิคการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     980/2561 ศธ0567.8/ ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอาคารเปิดอ่าน
     979/2561 รย0023.8/ว171 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาเปิดอ่าน
     978/2561 รย0023.8/ว170 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่3เปิดอ่าน
     977/2561 รย0023.8/ว169 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ฯเปิดอ่าน
     976/2561 รย0023.8/ว167 ลว18เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาติประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3.สำหรับ อปท.เปิดอ่าน
     975/2561 รย0023.8/ว168 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     974/2561 รย0023.8/ว166 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ใน อปท.เปิดอ่าน
     973/2561 รย0023.8/ว165 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯเปิดอ่าน
     972/2561 รย0027.8/ว164 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์เปิดอ่าน
     971/2561 รย0023.8/ว163 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     970/2561 รย0023.8/ว162 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     969/2561 รย0023.8/ว161 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ที่ สนง.ป.ป.ชเปิดอ่าน
     968/2561 รย0709/ว654 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด อ.เขาชะเมา ปี2561เปิดอ่าน
     967/2561 ลว19เม.ย.2561 เรื่องขอให้ อปท.ทุกแห่งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     966/2561 รย0023.8/ว172 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ltax3000) ฯเปิดอ่าน
     965/2561 รย0718/ว657 ลว19เม.ย.2561 เรื่องโครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ อปพร. ดีเด่นฯเปิดอ่าน
     964/2561 รย0023.8/ว653 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2561เปิดอ่าน
     963/2561 รย0023.8/ว652 ลว18เม.ย.2561 เรื่องตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถดูดโคลนของ อปท.เปิดอ่าน
     962/2561 รย0718/651 ลว17เม.ย.2561 เรื่องการใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดำเนินโครงการใหม่เปิดอ่าน
     961/2561 ลว18เม.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     960/2561 รย52701/ว.375 ลว10เม.ย.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าว)เปิดอ่าน
     959/2561 รย0023.8/ว159 ลว17เม.ย.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประทาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.เปิดอ่าน
     958/2561 รย0178/646 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดเตรียมงานเทศบาลผลไม้ อ.เขาชะเมา ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     957/2561 ลว14เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาพัดลมไอน้ำ)เปิดอ่าน
     956/2561 ลว14เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาจัดสถานที่)เปิดอ่าน
     955/2561 ลว14เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเต้นท์)เปิดอ่าน
     954/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือต้นไม้ล้มทับบ้าน)เปิดอ่าน
     953/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟสาธารณะ ม.7)เปิดอ่าน
     951/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     950/2561 รย0718/634 ลว11เม.ย.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561เปิดอ่าน
     949/2561 รย0023.8/ว157 ลว11เม.ย.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแบบบทางการดำเนินดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.เปิดอ่าน
     948/2561 รย0718/642 ลว11เม.ย.2561 เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน 1 ชุมชนละสองแสนบาท)เปิดอ่าน
     947/2561 รย401/1059 ลว9เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     946/2561 รย401/1058 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือนเมษายน 2561เปิดอ่าน
     945/2561 รย0020.01/4747 ลว9เม.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     944/2561 สบ52001/1576 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ทัศนศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     943/2561 196/2561 ลว4เม.ย.2561 เรื่องยืนยันการออกหนังสือค้ำประกันเปิดอ่าน
     942/2561 รย0718/ว676 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมฯสงกรานต์ ปี 2561เปิดอ่าน
     941/2561 รย0023.8/ว156 ลว10เม.ย.2561 เรื่องให้อปท.เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เปิดอ่าน
     940/2561 รย0023.8/ว155 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตเปิดอ่าน
     939/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้เสียงจัดงานประเพณีสงกรานต์)เปิดอ่าน
     938/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (โทรทัศน์แอล ซี ดี)เปิดอ่าน
     937/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     936/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     935/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องส่งมอบพัสดุ (เครื่องไทยธรรมฯ)เปิดอ่าน
     934/2561 รง0304.1.1/ว132 ลว3เม.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     933/2561 ลว2เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     932/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     931/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     930/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     929/2561 รย52902/316 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     928/2561 รย52103/ว450 ลว26มี.ค.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     927/2561 สป52507/ว663 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์แผยแพร่รายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปูเปิดอ่าน
     926/2561 รง0304.1.1/115 ลว22มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     925/2561 สม0002/ว1129 ลว13มี.ค.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11เปิดอ่าน
     924/2561 สป53208/ว7 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     923/2561 NMI รร.0003/2561 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเสนอหนังสือนิทานและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหน่วยงานเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     922/2561 ว60/2561 ลว14ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเปิดอ่าน
     921/2561 02/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานาราชการ ศิลปะการวางแผนของคนทำงานและการจัดพิธิการเปิดอ่าน
     920/2561 รย0718/630 ลว10เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาเปิดอ่าน
     919/2561 รย0718/629 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561เปิดอ่าน
     918/2561 รย0023.8/625 ลว9เม.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานาเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 3/2561เปิดอ่าน
     915/2561 ลว10เม.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายเปิดอ่าน
     914/2561 ลว10เม.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการเปิดอ่าน
     913/2561 ส.ท.ภ.ตอ/ว14 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่ สินนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     912/2561 ส.ท.ภ.ตอ/ว14 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่ สินนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     911/2561 ลว9เม.ย.2561 เรื่องเสนอราคาสินค้า วัสดุดับเพลิงเปิดอ่าน
     910/2561 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     909/2561 รย0032/ว1518 ลว2เม.ย.2561 เรื่องขอส่งหนังสือ พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน เล่ม 4เปิดอ่าน
     908/2561 51003.3./ว1910 ลว2เม.ย.2561 เรื่องขอส่งข้อมูลสารสนเทศของศูนย์เครื่อข่ายเพื้อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     907/2561 รย0020.01/4388 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     906/2561 รย54803/ว119 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยและดันขยะด้วยระบบไฮโดรลิกทำงานกึ่งอัตโนมัติเปิดอ่าน
     905/2561 ชบ72201/ว149 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     904/2561 ศธ04126.011/พิเศษ ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาเทศบาลตำบลชำฆ้อ โครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     903/2561 รย0718/619 ลว4เม.ย.2561 เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการาต์ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     902/2561 รย0023.8/ว153 ลว9เม.ย.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และดำเนินการตามมาตราการ 1ท้องถิ่น 1ถนนปลอดภัยเปิดอ่าน
     901/2561 มท0807.4/ว63 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัดเปิดอ่าน
     900/2561 มท0807.4/ว63 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัดเปิดอ่าน
     899/2561 มท5309.18/032005715432 ลว31มี.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     898/2561 ลว5เม.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     897/2561 ลว5เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอให้ตรวจสอบดวงไฟฯ)เปิดอ่าน
     896/2561 สปสช5.36/ว129 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอซักซ้อมขั้นตอนราชการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงฯเปิดอ่าน
     895/2561 รย0023.8/611 ลว4เม.ย.2561 เรื่องประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามยืนคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     894/2561 รย0023.8/609 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     893/2561 รย0023.8/608 ลว4เม.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเปิดอ่าน
     892/2561 รย0023.8/606 ลว4เม.ย.2561 เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯเปิดอ่าน
     891/2561 รย0023.8/ว610 ลว4เม.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.เปิดอ่าน
     890/2561 รย0023.8/ว607 ลว4เม.ย.2561 เรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ อปท.เปิดอ่าน
     889/2561 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอส่งงานก่อสร้างงวดที่ 1เปิดอ่าน
     888/2561 รย0023.8/ว152 ลว3เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรัสบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     887/2561 รย0023.8/ว151 ลว3เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน (Series ASEAN e-Magazine)เปิดอ่าน
     886/2561 รย0023.8/ว150 ลว3เม.ย.2561 เรื่องสำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
     885/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     884/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     883/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     882/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     881/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     880/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     879/2561 รย401/915 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรัรบชำระหนีเงินกู้เปิดอ่าน
     878/2561 ลว3เม.ย.2561 เรื่องแบบขอรถบรรทุกอเนกประสค์เปิดอ่าน
     877/2561 รย0732.1/ว189 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     876/2561 รย0023.8/ว147 ลว3เม.ย.2561 เรื่องแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60 ฯเปิดอ่าน
     875/2561 รย0023.8/ว146 ลว3เม.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในหลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภคเปิดอ่าน
     874/2561 รย0023.8/ว145 ลว3เม.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำระเบียบรายงานาการเงินขนอง อปท.เปิดอ่าน
     873/2561 รย0023.8/ว144 ลว3เม.ย.2561 เรื่องการดำเนินการสมทบทุนสวัสดิการชุมชนเปิดอ่าน
     872/2561 รย0023.8/ว135 ลว2เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     871/2561 รย0718/ว597 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดอ่าน
     870/2561 รย0023.8/ว143 ลว2เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารคู่มือหลักเกณฑ์อนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.เปิดอ่าน
     869/2561 รย0023.8/ว142 ลว2เม.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     868/2561 ลว2เม.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     867/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     866/2561 ลว27มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     865/2561 มท0808.5/6832 ลว26มี.ค.2561 เรื่องส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     864/2561 รย0014.2/ว550 ลว29มี.ค.2561 เรื่องชอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา จ.ระยอง สู่เมือง น่าอยู่ เมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน (Rayong Model) รุ่นที่ 3เปิดอ่าน
     863/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น)เปิดอ่าน
     862/2561 รย0718/461 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทแผ่นไม้จิ๋วเปิดอ่าน
     861/2561 รย0023.8/ว137 ลว30มี.ค.2561 เรื่องมาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณ วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.