สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.71.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,388,801

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม 

หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม
หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม  

ผู้ใหญ่บ้าน                       นายทวีศักดิ์  ศิลารักษ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)     นายสัญชัย  หมั่นภัคดี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)     นางสาวนภาพร  กาญบุตร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)      นายประสิทธชัย  ศรีเมฆ

แพทย์ประจำตำบล (หมู่5)    นายสุริยา  สี่สี

ประชากรบ้านคลองโพล้

1. ประชากรทั้งหมด    545  คน

               1. เพศชาย   280   คน

               2. เพศหญิง  265   คน

               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  270  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                      3  แห่ง

               2. เล้าสุกร / ไก่ / เป็ด / สัตว์ / ชำแหละ     1  แห่ง

               3. ห้องเช่า / บ้านเช่า / ที่พัก                     1 แห่ง

 

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.