สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายมารุต ถาวรตระการ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอมรพร เอี่ยมสกุล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชำฆ้อ)


นางสาวชลาลัย พวงงาม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีประชา)


นางสาวมุกดา คล้อยมูล
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวอรวรรณ ทรงวศิน
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม


นางเบญจา เจริญผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวนุชจรี มังคะลัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นายกฤษดา ค้าโค
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 18.232.146.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 513,354

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.