สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,258

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนกันยายน 2561 
หนังสือรับเดือนกันยายน 2561
หนังสือรับเดือนกันยายน 2561  
     2789/2561 รย72801/ว1257 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     2788/2561 รย74601/ว974 ลว10ก.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     2787/2561 รย54401/ว1398 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ทต.พลาเปิดอ่าน
     2786/2561 รย76001/ว721 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)เปิดอ่าน
     2785/2561 รย54102/ว2046 ลว5ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2784/2561 รย76101/ว1923 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     2783/2561 รย0010/12750 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำ QR Code ทุเรียนพรีเมี่ยมเปิดอ่าน
     2782/2561 รย74601/ว954 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     2781/2561 รย75501/ว1545 ลว27ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2780/2561 รย0010/ว11997 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     2779/2561 สกถ.007/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบริหารท้องถิ่นรอบด้าน พื้นฐานการปฏิรูปประเทศเปิดอ่าน
     2778/2561 รย73501/ว126 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2777/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาตเปิดอ่าน
     2776/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 5/เปิดอ่าน
     2775/2561 รย0718/1508 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ชุดควารู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     2774/2561 รย0718/1505 ลว27ก.ย.2561 เรื่องแนวทางการจับฉลากออกถังหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 33 วรรค 3เปิดอ่าน
     2773/2561 รย0023.8/ว495 ลว27ก.ย.2561 เรื่องโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สตง.อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืนเปิดอ่าน
     2772/2561 รย0023.8/ว1510 ลว28ก.ย.2561 เรื่องแจ้งปัญหาของ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     2771/2561 รย0023.8/ว497 ลว27ก.ย.2561 เรื่องการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้านอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     2770/2561 รย0023.8/ว496 ลว27ก.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดคณะจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเปิดอ่าน
     2769/2561 รย51003.3/ว6167 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการีมส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ระยอง ประจำปี พ.ศ 2561เปิดอ่าน
     2768/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2760/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาคนงานทั่วไป เดือน ก.ย 61เปิดอ่าน
     2759/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ เดือน ก.ย 61เปิดอ่าน
     2754/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     2736/2561 รย0718/1482 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     2735/2561 รย0718/1483 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯเปิดอ่าน
     2734/2561 รย0718/1499 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการประเภทก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2733/2561 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุก่อสร้างหินคลุก)เปิดอ่าน
     2732/2561 รย0020.01/12681 ลว24ก.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     2731/2561 รย0034/633 ลว21ก.ย.2561 เรื่องตรวจสอบการยื่นเรื่องขอสร้างวัดเขาช่องพริ้งเปิดอ่าน
     2730/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการเปิดอ่าน
     2729/2561 รย0023.8/21486 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่งนักโภชนาการเพื่อการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2728/2561 ลว26ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอติดตั้งป้ายโฆษณา)เปิดอ่าน
     2727/2561 61kc08001 ลว26ก.ย.2561 เรื่องใบส่งของ (ยางมะตอย)เปิดอ่าน
     2726/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอแจ้งส่งยางมาตอยสำเร็จรูป-โปรวันเปิดอ่าน
     2725/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานเปิดอ่าน
     2724/2561 นร1402(พน)/011 ลว19ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการเปิดอ่าน
     2723/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขออนุญาติก่อสร้างอาคาร)เปิดอ่าน
     2722/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2721/2561 มท5309.18/กจ/558/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องแจ้งยอดค้างชำระเปิดอ่าน
     2720/2561 ลว18ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2719/2561 รย51003.1/ว5947 ลว13ก.ย.2561 เรื่องรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานของ อบจ.ระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2718/2561 ทส1009.2/ว12286 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 1 เล่มเปิดอ่าน
     2717/2561 พม0501/ว2783 ลว11ก.ย.2561 เรื่องวารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 15 ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     2716/2561 ศธ0567/6679 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าดึงผู้เสียภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีโรงเรือนและที่ดินฯเปิดอ่าน
     2715/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2714/2561 มท0625.ปจ/ว587 ลว5ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     2713/2561 ศธ0567/6437 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปฯเปิดอ่าน
     2712/2561 ศธ0567/6436 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     2711/2561 ศธ0567/6435 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเปิดศึกราชใหม่การประเมินตนเองของสถานศึกษาป (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก)เปิดอ่าน
     2710/2561 ศธ0567/6432 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล ยโยบายกระทรวงฯเปิดอ่าน
     2709/2561 สอ.สถ.0103/ว142 ลว3ก.ย.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ก.ย 61เปิดอ่าน
     2708/2561 สม0002/ว3156 ลว21ส.ค.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ ปีที่ 17 ฉบับที่ 6เปิดอ่าน
     2707/2561 นร1402(พน)/010 ลว19ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการเปิดอ่าน
     2705/2561 รย0023.8/ว489 ลว24ก.ย.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและกรมสรรพกร วันที่ 19 ก.ย 2561เปิดอ่าน
     2704/2561 รย0023.8/ว488 ลว24ก.ย.2561 เรื่องการป้อนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯเปิดอ่าน
     2703/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้รถน้ำ)เปิดอ่าน
     2702/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2701/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองความประพฤติ)เปิดอ่าน
     2700/2561 ศธ04126022/197 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถนำนักเรียนร่วมอบรมโครงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2699/2561 รย0023.8/ว486 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นกาศความร่วมมือโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิล ระยะที่3เปิดอ่าน
     2698/2561 รย0023.8/ว487 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุนพลกายฯเปิดอ่าน
     2697/2561 รย0023.8/ว485 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเร่งรัดให้ อปท.รายงานช้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ของ อปท.เปิดอ่าน
     2696/2561 รย0023.8/ว484 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแนวทางปฎิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐหมดอายุก่อนครบบัญชีกลางฯเปิดอ่าน
     2695/2561 รย0023.8/ว483 ลว24ก.ย.2561 เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)เปิดอ่าน
     2692/2561 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเข้าดำเนินการเปิดอ่าน
     2691/2561 กค0903/ว155 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท.ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินของคลังภาครัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้องเปิดอ่าน
     2690/2561 รย0718/1464 ลว20ก.ย.2561 เรื่องการพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     2689/2561 รย0718/1462 ลว20ก.ย.2561 เรื่องโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอเขาชะเมาคัพ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2688/2561 รย0023.8/482 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอจัดส่งสื่อความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     2687/2561 รย0023.8/ว480 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือให้สมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดเปิดอ่าน
     2686/2561 รย0023.8/ว479 ลว21ก.ย.2561 เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)เปิดอ่าน
     2685/2561 รย0023.8/ว471 ลว21ก.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2684/2561 รย0023.8/ว1467 ลว20ก.ย.2561 เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)เปิดอ่าน
     2677/2561 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาตเปิดอ่าน
     2676/2561 รย0023.8/477 ลว20ก.ย.2561 เรื่องการเร่งรัดใก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเปิดอ่าน
     2675/2561 รย0023.8/ว476 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเสนอขอรับการปรเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติบัติราชการ ปี 2562เปิดอ่าน
     2674/2561 รย0023.8/ว1463 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญํติงบประมาณราย่จาย 2562เปิดอ่าน
     2672/2561 รย54501/25 ลว20ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาล ต.ชำฆ้อ สมัยปยระขุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 2561เปิดอ่าน
     2670/2561 รย0023.8/ว472 ลว19ก.ย.2561 เรื่องสรุปประเด็นจากการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแนวทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงเปิดอ่าน
     2666/2561 ลว19ก.ย.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     2662/2561 รย0023.8/ว466 ลว19ก.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเปิดอ่าน
     2658/2561 รย0718/ว1438 ลว18ก.ย.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรงเปิดอ่าน
     2657/2561 รย0718/1447 ลว18ก.ย.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการโครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคศักยภาพการประปากิจกรรก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.3เปิดอ่าน
     2656/2561 รย0023.8/ว465 ลว19ก.ย.2561 เรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2655/2561 ลว19ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2653/2561 ลว18ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2652/2561 รย73101/932 ลว13ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     2651/2561 ศป0001/3238 ลว6ก.ย.2561 เรื่องหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2650/2561 ดด0727.1/ว8556 ลว4ก.ย.2561 เรื่องส่งมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ยางพาราเปิดอ่าน
     2649/2561 ศธ0567/6389 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องเสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุชื่อใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพฯเปิดอ่าน
     2648/2561 สขท139/2561 ลว25ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯเปิดอ่าน
     2645/2561 ศธ04126.011/002 ลว17ก.ย.2561 เรื่องใบตอบรับการเป็นวทยากรเปิดอ่าน
     2644/2561 ลว17ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2643/2561 ลว17ก.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     2642/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2641/2561 ลว17ก.ย.2561 เรื่องขออนุญาติตั้งป้ายโฆษณาเปิดอ่าน
     2640/2561 พม.0304.49/ว1904 ลว12ก.ย.2561 เรื่องเชิญร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2639/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2638/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2637/2561 นด./2561 ลว9ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2636/2561 สท.2561/นว.02 ลว9ก.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวืชาการหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดอ่าน
     2635/2561 ว722/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     2634/2561 ลว14ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟฟ้าไหล่ทาง ม.2,ม5,ม9)เปิดอ่าน
     2633/2561 ลว14ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟฟ้าม.7)เปิดอ่าน
     2630/2561 นบ53201/ว1016 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2629/2561 ลว14ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2628/2561 ลว13ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2627/2561 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2626/2561 ลว13ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2625/2561 รย0023.8/ว463 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนชายบิลเงินฝากบัญภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2561เปิดอ่าน
     2624/2561 รย0023.8/ว461 ลว12ก.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่6-รุ่นที่8เปิดอ่าน
     2623/2561 รย0023.8/ว1811 ลว13ก.ย.2561 เรื่องการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐษนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่งเปิดอ่าน
     2622/2561 รย0023.8/1810 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการเทศบาลระยองครั้งที่ 8/2561เปิดอ่าน
     2621/2561 รย0023.8/ว1806 ลว12ก.ย.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     2620/2561 รย0023.8/ว1805 ลว12ก.ย.2561 เรื่องนะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4)พ.ศ2561เปิดอ่าน
     2619/2561 รย0023.8/ว1804 ลว12ก.ย.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2618/2561 รย0023.8/ว462 ลว13ก.ย.2561 เรื่องการขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     2617/2561 รย0023.8/ว1807 ลว12ก.ย.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นรมแรงเปิดอ่าน
     2616/2561 รย0023.8/ว1802 ลว12ก.ย.2561 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rebies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯเปิดอ่าน
     2614/2561 รย51002.3/ว5819 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้รับชุดวัสดุอุปโภค-บริโภคเปิดอ่าน
     2613/2561 สปสช.3.65/ว388 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือส่งข้อมูลศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเปิดอ่าน
     2612/2561 สปสช.3.65/ว386 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะนั่งนิ่งเปิดอ่าน
     2611/2561 สปสช.5.36/ว384 ลว7ก.ย.2561 เรื่องแจ้งข้อมูลรับฟังความเห็นทั่วไป ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2610/2561 กด0605.0800/ว9 ลว27ส.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนเงินค่าบำรุง อปท.จากใบคำขออนุญาติจำหน่ายสุราเปิดอ่าน
     2609/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2608/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2606/2561 ตธ0017(รย).911//1358 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมาเปิดอ่าน
     2605/2561 ศธ04126.022/182 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถนำนักเรียนร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปี 2561.เปิดอ่าน
     2604/2561 รย0023.8/460 ลว11ก.ย.2561 เรื่องการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     2603/2561 รย0023.8/459 ลว11ก.ย.2561 เรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีค้ดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2602/2561 รย0023.8/456 ลว11ก.ย.2561 เรื่องการดำเนินโครงการกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ส.ค ของทุกปีเปิดอ่าน
     2601/2561 รย0023.8/454 ลว11ก.ย.2561 เรื่องการบันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯเปิดอ่าน
     2600/2561 รย0023.8/ว454 ลว11ก.ย.2561 เรื่องแจ้งผลการทดสอบโครงการฝึกอบรมการบรืการงานบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     2599/2561 รย0023.8/ว457 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเร่งรัดให้ อปท.จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2598/2561 สยท.3841 ลว30ส.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเปิดอ่าน
     2597/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2596/2561 สยท./3809 ลว15ส.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Sketchup และ Profile Buibler เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประเมินราคาเปิดอ่าน
     2595/2561 มสข.138/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอส่งคลิปวีดิโอเรื่องบุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจเปิดอ่าน
     2594/2561 ศธ0567.9/ว.นก.866 ลว3ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรรรบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้านทางอิเล็กทรอนิกส์ฯเปิดอ่าน
     2593/2561 ศธ0567.9/694 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกสรจัดทำแก้ไขรายงานผลแผนจัดทำพัสดุ การกำหนดช่องทางขอบเขตชองงานฯเปิดอ่าน
     2592/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องบ้านใกล้เคียงปิดทางน้ำเปิดอ่าน
     2591/2561 ลว2ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2590/2561 รย0718/1785 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือปิดประกาศเปิดอ่าน
     2589/2561 รย0718/ว1787 ลว10ก.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง ขอรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     2588/2561 รย00021/ว2721 ลว31ส.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.เปิดอ่าน
     2587/2561 รย0015/114 ลว22ส.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดใบแจ้งและใบอนุญาติเปิดอ่าน
     2586/2561 รย54506.1/5 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขออนุญาติเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2561เปิดอ่าน
     2585/2561 สม0005/ว2809 ลว31ส.ค.2561 เรื่องประเมินความเห็นต่อจดหมายมุมมองสิทธิ์เปิดอ่าน
     2584/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2582/2561 ลว31ธ.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2581/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2580/2561 รย0023.8/ว452 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมมพันธ์และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกรางวัล เทียนส่องใจเปิดอ่าน
     2579/2561 ศธ0504.13/23711 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     2578/2561 รย0023.8/453 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ปี 2561 และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562เปิดอ่าน
     2577/2561 ศธ0513.11212/2125 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอเชิผยเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเปิดอ่าน
     2576/2561 นตด.1/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าอบรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดอ่าน
     2575/2561 ศธ0540.13/25415 ลว14ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     2574/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องข้างเคียงขุดบ่อใกล้ที่พื้นที่ได้รับความเสียหายเปิดอ่าน
     2573/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องเปิดอ่าน
     2572/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาล ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2571/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2570/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2569/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องการประกาศกฎกระทรวงให้ใช บังคับผังเมือง จ.ระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561เปิดอ่าน
     2568/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2567/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2564/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)เปิดอ่าน
     2563/2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)เปิดอ่าน
     2562/2561 ลว5ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ทำทางเข้าบ้านเนื่องจากฝนตกหนัก)เปิดอ่าน
     2561/2561 รย0719/ว1762 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีเปิดอ่าน
     2559/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องหนังสือขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     2557/2561 รย0020.01/11706 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     2552/2561 รย0718/1750 ลว5ก.ย.2561 เรื่องส่งสำเนาสัญญาจ้างโครงการฯก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ตืกคอนกรีตสายโปร่งสะท้อน-คลองป่าไม้ ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยองเปิดอ่าน
     2546/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2542/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใบรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2541/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2540/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2539/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2538/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2537/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2536/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2535/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2534/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแศซมระกระเช้าไฟฟ้า)เปิดอ่าน
     2533/2561 รย0718/1743 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ 2561-2564 (ทบทวนปี2563)เปิดอ่าน
     2532/2561 รย0023.8/ว448 ลว5ก.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการทางคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2531/2561 รย0023.8/ว447 ลว5ก.ย.2561 เรื่องสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562เปิดอ่าน
     2530/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     2529/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2528/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานในกองคลัง จำนวน 21 รายการ)เปิดอ่าน
     2510/2561 ลว4ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบวัสดุกีฬา จำนวน 11 รายการเปิดอ่าน
     2509/2561 ลว4ก.ย.2561 เรื่องคำรองทั่วไป (รถวิ่งดินจนทางเสีย)เปิดอ่าน
     2508/2561 รย0023.8/ว452 ลว3ก.ย.2561 เรื่องสำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโย๙ฯตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึกษาของ อปท.เปิดอ่าน
     2507/2561 รย0023.8/1733 ลว4ก.ย.2561 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยวิสามัญ สมัยทที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2506/2561 รย0718/ว1733 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561เปิดอ่าน
     2505/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2504/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2502/2561 รย52202/ว4026 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดอ่าน
     2501/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องได้จัดพิมพ์วารสารยุติธรรมปีที่ 18 ฉบับที่ 3เปิดอ่าน
     2500/2561 รย54401/ว1392 ลว31ส.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     2499/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2498/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2497/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2496/2561 รย0023.8/438 ลว31ส.ค.2561 เรื่องการรายงานสถานท่องเที่ยวที่กินและสินค้าชุมชน (แพลตฟอร์มออนไลน์)เปิดอ่าน
     2495/2561 รย0718/1725 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     2494/2561 รย0718/1724 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การเผาถ่านมีควันรบกวนชาวบ้านเปิดอ่าน
     2493/2561 รย0023.8/ว441 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผ็บริหารท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     2492/2561 รย0023.8/ว440 ลว31ส.ค.2561 เรื่องการลดพลังงานและให้กรอกข้อมูลการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     2491/2561 รย0023.8/ว439 ลว31ส.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2488/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2477/2561 รย0023.8/ว436 ลว31ส.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2473/2561 ศธ0530.33/ว1010 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากระบบ E-Planเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.