สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,539

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชำฆ้อ  ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันสถานศึกษาได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านชำฆ้อ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 บันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมตำบลชำฆ้อ ระหว่าง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชะเมา
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน ลดปริมาณขยะในครัวเรือน และลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชำฆ้อ  - เข้าร่วมพิธีปิดงานรับการตรวจประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ณ ศาลาวัดชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ  - นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรฯ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566   - นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดชำฆ้อ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  - โดยจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยกรรมการจากผู้แทนหน่วยงาน ร่วมดำเนินการประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อประกาศยกย่องชื่นชมเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และประชาชนที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยมี      ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะนักเรียน กลุ่มสตรี และภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีลำดับการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้         1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเขาช่องลม หมู่ที่4 ตำบลชำฆ้อ          2. ผู้นำ อช. ชาย นายสมบัติ ภิญโญ / ผู้นำ อช.หญิง นางสาวพลอยไพลิน พึ่งสกุล         3. กลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาช่องลม         4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชำฆ้อ นำเสนอโดย    นายพิเชษฐ์ ศรีเพ็ชร กำนันตำบลชำฆ้อ  - นิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์เเละขยะเปียกครัวเรือน ชุมชนตำบลชำฆ้อ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 สิงหาคม 2566  ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ  
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอเขาชะเมา รพ.สต.ชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4,5 พร้อมผู้ช่วยฯ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพื้นที่อำเภอเขาชะเมา ร่วมมอบชุดธารน้ำใจและเงินช่วยเหลือครอบครัวราษฎรยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลชำฆ้อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนน ตั้งแต่วงเวียนตำบลชำฆ้อ ถึง ซอยทางเข้าวัดศรีประชาธรรม
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชำฆ้อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน(บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิภาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดตั้งเวทีประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.3 ต.ชำฆ้อ ณ ศาลาประชาคมบ้านชำฆ้อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน        แผนชุมชน และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดทำโครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลชำฆ้อได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยค่าสายตาและตัดแว่นสายตา พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ.ระยอง สำรวจบ้านผู้พิการภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง ได้แก่          นายศักดิ์ชาย สุวรรณโชติ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ และนายพรม ไชยเขต อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุขและโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการที่ยากไร้ ในตำบลชำฆ้อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ในการดูแลผู้สูอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ  อพม. ในการดูและผู้สูงอายุและแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดตั้งเวทีประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.ชำฆ้อ ณ ศาลาประชาคมบ้านสวนขนุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดตั้งเวทีประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.7 ต.ชำฆ้อ ณ ศาลาประชาคมบ้านเนินสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ต่อไป
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.