ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สาส์นจากนายกฯ

 

โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานการเงิน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง นำโดยนายสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมด้วยอำเภอเขาชะเมา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานีตำรวจภูธรเขาชะมา จิตอาสา โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะปลูกต้นทองอุไร เก็บขยะ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำฆ้อ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายนิคม เจริญผล รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม  ณ อำเภอเขาชะเมา
ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม  2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ นางสาหร่าย จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายนิคม เจริญผล และนายสมพงศ์ คล้ายคลึง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอเขาชะเมา พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำโดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเทศบาลตำบลชำฆ้อ พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ พมจ.ระยอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือสิ่งของ และถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เช่น แพมเพิส เครื่องอุปโภค-บริโภค
      ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม  2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยก่อนเข้าประชุมได้มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
เทศบาลตำบลชำฆ้อนำโดยนายกสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ พนักงานเทศบาล ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า สเปย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2/2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยก่อนเข้าประชุมได้มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยก่อนเข้าประชุมได้มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  
      ในวันที่ 4-5 มิถุนายน  2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของเทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของยุง และการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกไม่ให้มีในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดย นายกสมชัย  ทรงวศิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมทั้งมอบของช่วยเหลือประชาชน ในช่วงโควิด-19
ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ  
วันที่ 14 -  29 เม.ย. 63 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายกสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขาชะเมา อปพร. อสม. และพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดตั้งจุดตรวจ / จุดคัดกรอง เพื่อตรวจอุณหภูมิวัดไข้และตรวจการใส่หน้ากากอนามัยแก่ผู้สัญจรไปมา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ด่านตรวจจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เทศบาลตำบลชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริการเทศบาลตำบลชำฆ้อ นายพายัพ ผ่องใส ส.จ อำเภอเขาชะเมา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันลงพื้นที่ มอบไข่ไก่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในตำบลชำฆ้อ สนับสนุนไข่โดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ในวันที่ 9-10 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายกิตติ ทรงวศิน เลขานุการนายกเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสาธารณสุข และพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพสต.) จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.237.183.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 479,185

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กันยายน 2563
        
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.