สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
      ในวันที่ 3-4 กันยายน  2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง นำโดยนายสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมด้วยอำเภอเขาชะเมา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานีตำรวจภูธรเขาชะมา จิตอาสา โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะปลูกต้นทองอุไร เก็บขยะ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำฆ้อ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายนิคม เจริญผล รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม  ณ อำเภอเขาชะเมา
ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม  2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ นางสาหร่าย จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยนายนิคม เจริญผล และนายสมพงศ์ คล้ายคลึง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอเขาชะเมา พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำโดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเทศบาลตำบลชำฆ้อ พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ พมจ.ระยอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือสิ่งของ และถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เช่น แพมเพิส เครื่องอุปโภค-บริโภค
      ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม  2563 เทศบาลตำบลชำฆ้อ นำโดยกองสวัสดิการและสังคมพร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน ม.1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน พร้อมทั้งตั้งจุด ตรวจวัดไข้ ก่อนที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยก่อนเข้าประชุมได้มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
เทศบาลตำบลชำฆ้อนำโดยนายกสมชัย ทรงวศิน นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ พนักงานเทศบาล ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า สเปย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.184.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 516,045

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.