สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,148

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อแป้ง 

หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อแป้ง
หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อแป้ง  

ผู้ใหญ่บ้าน                           นายสิงห์หา  ปลื้มผล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค.)      ว่าที่ ร.ต.หญิงพรปวีณ์  พงษ์สุข

ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน (ผปค.)      

ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน (ผรส.)       นายอภิวัฒน์  ผัดโน

 

ประชากรบ้านเขาบ่อแป้ง

1. ประชากรทั้งหมด   380   คน

               1. เพศชาย   189   คน

               2. เพศหญิง  191   คน

               จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  145  หลังคาเรือน

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

               1. ร้านขายของชำ / ร้านค้า                      2  แห่ง

               2. ร้านซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์           1   แห่ง

               3. รับซื้อขี้ยาง / น้ำยาง / ลานคอนกรีต    1  แห่ง

               4. เผาถ่าน                                               2  แห่ง

    

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.