สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 หนังสือรับประจำปี 2559
     19/2559ลว5มค59ที่รย0022/ว1473ลว21ธค58เรื่องการประกาศราชกิจจานุเบกษาดาวน์โหลด
     18/2559ลว5มค59ที่สปสช536/ว0556ลว18ธค58เรื่องเผยแพร่จุลสารสาส์นสปสชเขต6ระยองดาวน์โหลด
     17/2559ลว5ม.ค.59ที่รย52007/ว4737ลว17ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลนครระยองดาวน์โหลด
     16/2559ลว5ม.ค.59ที่ว78/2558ลว17ธ.ค.เรื่องประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ดาวน์โหลด
     15/2559ลว5ม.ค.59ที่รย0030/14092ลว17ธ.ค.58เรื่องการให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคม2559ดาวน์โหลด
     14/2559ลว5ม.ค.59ที่รป.ม.58/2558ลว24ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทดาวน์โหลด
     13/2559ลว5ม.ค.59ที่นน52507/ว1125ลว8ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯดาวน์โหลด
     12/2559ลว5ม.ค.59ที่ศธ0589/ว1212เรื่องเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     11/2559ลว5ม.ค.59ที่ยธ02078/ว740ลว4ม.ค.59เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพดาวน์โหลด
     09/2559ลว4ม.ค.59 ที่-ลว4ม.ค.59เรื่องแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ(คัดสำเนาภบท5)ดาวน์โหลด
     07/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย401/3265 ลว24ธ.ค.58 เรื่อขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจเดือนธ.ค.58ดาวน์โหลด
     06/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย0718/ว170 ลว25ธ.ค.58 เรื่องเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯดาวน์โหลด
     05/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย0718/ว169 เรื่องเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการดาวน์โหลด
     04/2559ลว4ม.ค.59-รย0023.8/ว397ลว24ธ.ค.2558เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามโครงการการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดาวน์โหลด
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 510,544

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.