สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 หนังสือรับประจำปี 2559
     19/2559ลว5มค59ที่รย0022/ว1473ลว21ธค58เรื่องการประกาศราชกิจจานุเบกษาดาวน์โหลด
     18/2559ลว5มค59ที่สปสช536/ว0556ลว18ธค58เรื่องเผยแพร่จุลสารสาส์นสปสชเขต6ระยองดาวน์โหลด
     17/2559ลว5ม.ค.59ที่รย52007/ว4737ลว17ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลนครระยองดาวน์โหลด
     16/2559ลว5ม.ค.59ที่ว78/2558ลว17ธ.ค.เรื่องประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ดาวน์โหลด
     15/2559ลว5ม.ค.59ที่รย0030/14092ลว17ธ.ค.58เรื่องการให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคม2559ดาวน์โหลด
     14/2559ลว5ม.ค.59ที่รป.ม.58/2558ลว24ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทดาวน์โหลด
     13/2559ลว5ม.ค.59ที่นน52507/ว1125ลว8ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯดาวน์โหลด
     12/2559ลว5ม.ค.59ที่ศธ0589/ว1212เรื่องเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     11/2559ลว5ม.ค.59ที่ยธ02078/ว740ลว4ม.ค.59เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพดาวน์โหลด
     09/2559ลว4ม.ค.59 ที่-ลว4ม.ค.59เรื่องแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ(คัดสำเนาภบท5)ดาวน์โหลด
     07/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย401/3265 ลว24ธ.ค.58 เรื่อขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจเดือนธ.ค.58ดาวน์โหลด
     06/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย0718/ว170 ลว25ธ.ค.58 เรื่องเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯดาวน์โหลด
     05/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย0718/ว169 เรื่องเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการดาวน์โหลด
     04/2559ลว4ม.ค.59-รย0023.8/ว397ลว24ธ.ค.2558เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามโครงการการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดาวน์โหลด
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,179

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.