สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาหร่าย จินดารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


วัฎจักร บุญเจริญ
นักพรัพยากรบุคคล


นางสาวขนิษฐา แทนทด
เจ้าพนักงานธรุการ


นายประพันธ์ พร้อมเพรียง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวพัชรินทร์ คำรักเกียรติเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลชนก เจริญผล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล


นายเจษฏา จันทร์ยิ้ม
ผู้ข่วยเจ้าหน้าที่ป้องกนฯ


นายสมยศ เรืองอ่อน
พนักงานขับรถยนต์


นายสมคิด พร้อมเพรียง
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นายสุวรรณชัย วรรณศิริ
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นายเกรียงไกร กำลังรัมย์
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นายภูริวัฒน์ สิงห์บุปผา
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นางสาวจริยา ชักผลงาม
คนงานทั่วไป


นายมนัส ขอบทอง
คนงานเกษตร
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 510,488

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.