สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,348

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวพิมพา สายแปลง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอุมาพร เกรียงไกร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ว่าง-
นิติกร


นางสาวขนิษา แทนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธารดี อินจักร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวกมลชนก เจริญผล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล


นายเจษฏา จันทร์ยิ้ม
ผู้ข่วยเจ้าหน้าที่ป้องกนฯ
โทรศัพท์ : 089-2511434


นางสาวจริยา ชักผลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรจิตร หวานลาภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมยศ เรืองอ่อน
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 091-5843812


นายภูริวัฒน์ สิงห์บุปผา
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นายทนงศักดิ์ ตรงชื่น
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นายอรรถวิท วงศ์พึ่ง
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


ว่าง
คนงาน (ประจำรถน้ำอเนกประสงค์)


นายมนัส ขอบทอง
คนงานเกษตร


นางสาวนิตยา ศรีสวาท
ภารโรง


นายนิยม ทองกำเนิด
คนงาน


นางสาวบุษรินทร์ พุดนา
คนงาน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.