สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,216

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ 
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ  
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และบริการประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุด พร้อมเครื่องประดับ และแต่งหน้าผู้เข้าร่วมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 68 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุด พร้อมเครื่องประดับ และแต่งหน้าผู้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีอำเภอเขาชะเมาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายถือเดินขบวน จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถบัสไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองปลาไหล – คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลชำฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประชา – โป่งสะท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพุ่มภักดี หมู่ที่ 8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน จำนวน 1 คนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางปลาดุก - คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในสำนักปลัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถตู้เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน นข 6790 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการกวาดล้างวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 งาน ฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักการ เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0075 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0065 จำนวน 2 เครื่องเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายรับสมัครนักเรียน ขนาด 1.2x2.4 เมตร พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 5484 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-004 เนื่องจากครบกำหนดตรวจเช็คสภาพตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก ขนาด 30 ลิตร จำนวน 200 ใบ ในกิจกรรมรณรงค์โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนภายใต้โครงการการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมรณรงค์โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนภายใต้โครงการการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน (อัตราคนละ 25 บาท มื้อ จำนวน 1 มื้อ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-7203 หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กต 5829 ระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยเข็ม,ไซริงค์,บัตรรับรองและเหรียญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสำนักกระแบก - สำนักไทน หมู่ที่ 9 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเนินต้นชัน - ศรีประชา หมู่ที่ 6ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ประแจ ไขควง ฯลฯ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร เพื่อใช้ในงานเกษตรของเทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์พร้อมซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง ISUZU D-Max หมายเลขทะเบียน กต 5829 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0003 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต เพื่อใช้ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 087-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็คเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 745 หมายเลขครุภัณฑ์ 019-53-0001โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนสวนปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน นข 82-5198 ระยอง หมายเลขครุภัฒฑ์ 011-53-001 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นยากำจัดแมลง เพื่อใช้ในโครงการ 9 ตามรอยบาทศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของที่ระลึก และของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 5 กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดทำกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสปอร์ตโฆษณา และจ้างเหมารถแห่โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ISUZU D-Max หมายเลขทะเบียน กต 5829 ระยอง ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายาม ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักการ เดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 180x74x74 เซนติเมตร เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายาม ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเรถยนต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็คเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 745 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ และบริการประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม และเก้าอี้พลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อเมล็ดปอเทือง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิกผง ขนาดถุงละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ISUZU D-Max หมายเลขทะเบียน กต 5829 ระยอง ประจำเดือน 1-15 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2566 ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมเครื่องประดับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.