สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,462

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     จดหมายข่าวเทศบาลตำบลชำฆ้อ 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลชำฆ้อ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลชำฆ้อ  
     จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย.65เปิดอ่าน
     ดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค.65เปิดอ่าน
     ดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค.65เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค.64เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค.63เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำดือน เม.ย.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ. 62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค.62เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค. 61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค. 61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย. 61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค.61เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย.60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค. .60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค. 60เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค. 59เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค. 58เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธ.ค. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ย. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ส.ค. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.ค. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิ.ย. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน เม.ย. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน มี.ค. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ. 57เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประจำเดือน ม.ค. 57เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.