สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ(ประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ)เปิดอ่าน
     แบบฟอร์ม ขออนุญาตเดินทางไปราชการเปิดอ่าน
     แบบใบลาป่วย , ลาคลอดบุตร , ลากิจส่วนตัวเปิดอ่าน
     แบบใบลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มการขอใช้บริการเผยแพร่ข่าวสารเปิดอ่าน
     แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     แบบคำขอรับการสงเคราะห์เปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     หนังสือมอบอำนาจเปิดอ่าน
     ขอรับรองที่ดินทำกินเปิดอ่าน
     แบบหนังสือรับรองการครอบครองที่ดินเปิดอ่าน
     คำร้องขอใช้บริการรถแทรกเตอร์/รถขุดตีนตะขาบเปิดอ่าน
     คำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     บันทึกมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรยามแทนเปิดอ่าน
     แบบใบลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     แบบใบลาป่วย,ลาคลอดบุตร,ใบลากิจส่วนตัวเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,218

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.