สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,485

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ(ประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ)เปิดอ่าน
     แบบฟอร์ม ขออนุญาตเดินทางไปราชการเปิดอ่าน
     แบบใบลาป่วย , ลาคลอดบุตร , ลากิจส่วนตัวเปิดอ่าน
     แบบใบลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มการขอใช้บริการเผยแพร่ข่าวสารเปิดอ่าน
     แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     แบบคำขอรับการสงเคราะห์เปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     หนังสือมอบอำนาจเปิดอ่าน
     ขอรับรองที่ดินทำกินเปิดอ่าน
     แบบหนังสือรับรองการครอบครองที่ดินเปิดอ่าน
     คำร้องขอใช้บริการรถแทรกเตอร์/รถขุดตีนตะขาบเปิดอ่าน
     คำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     บันทึกมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรยามแทนเปิดอ่าน
     แบบใบลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     แบบใบลาป่วย,ลาคลอดบุตร,ใบลากิจส่วนตัวเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.