สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ(ประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ)เปิดอ่าน
     แบบฟอร์ม ขออนุญาตเดินทางไปราชการเปิดอ่าน
     แบบใบลาป่วย , ลาคลอดบุตร , ลากิจส่วนตัวเปิดอ่าน
     แบบใบลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มการขอใช้บริการเผยแพร่ข่าวสารเปิดอ่าน
     แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     แบบคำขอรับการสงเคราะห์เปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     หนังสือมอบอำนาจเปิดอ่าน
     ขอรับรองที่ดินทำกินเปิดอ่าน
     แบบหนังสือรับรองการครอบครองที่ดินเปิดอ่าน
     คำร้องขอใช้บริการรถแทรกเตอร์/รถขุดตีนตะขาบเปิดอ่าน
     คำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     บันทึกมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรยามแทนเปิดอ่าน
     แบบใบลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     แบบใบลาป่วย,ลาคลอดบุตร,ใบลากิจส่วนตัวเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.214.23.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 518,193

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.