สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,120

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561 
หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561
หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561  
     1802/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ นมโรงเรียนเปิดอ่าน
     1801/2561 ชบ53706/ว372 ลว19มิ.ย.2561 เรื่องส่งวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์"ที่นี่บ้านสวน"เปิดอ่าน
     1800/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าบริการเปิดอ่าน
     1799/2561 รย0028/ว8475 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     1798/2561 มท0807.3/ว1789 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1เปิดอ่าน
     1797/2561 ศธ0559/ว3238 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1796/2561 ศธ0559/ว3138 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1795/2561 ศธ0559/ว3137 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1794/2561 ศธ0559/ว3136 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1793/2561 มลพ.200/2561 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดอ่าน
     1792/2561 สธ0423.6/ว1483 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินงานจัดการพาหะนำโรคเปิดอ่าน
     1791/2561 ปท53309/ว862 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ ลำสามแก้วนิลส์ ฉบับประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. 2561เปิดอ่าน
     1790/2561 รย0023.6/ว1316 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอนเปิดอ่าน
     1789/2561 รย0709/ว151 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมมอบใบประกาศนียบัติแต่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเปิดอ่าน
     1788/2561 รย0023.8/ว1313 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท.เปิดอ่าน
     1787/2561 รย0023.8/ว1312 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติกันดารอนุรักษ์ประเภทถ้ำเปิดอ่าน
     1786/2561 รย0023.8/ว1315 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     1785/2561 รย0023.8/ว1314 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จ.สะอาด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1784/2561 รย0023.8/ว1310 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเปิดอ่าน
     1783/2561 รย0023.8/ว1309 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2561เปิดอ่าน
     1782/2561 รย0023.8/ว1308 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯเปิดอ่าน
     1781/2561 รย0023.8/ว321 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหาร อปท.ที่มีผลงานทางด้านการจัดการดีเด่น มีผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     1780/2561 รย0023.8/ว320 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาประชากรในจ.ระยอง เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและกำหนดมาตรการกำหนดแผนงานโครงการที่สำคัญจำเป็นมาใช้เปิดอ่าน
     1779/2561 รย0023.8/ว319 ลว28มิ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.สะอาจ ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1778/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1777/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1776/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1775/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1774/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1773/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     1766/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาคนประจำรถขยะเปิดอ่าน
     1765/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     1764/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุเปิดอ่าน
     1763/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอไฟเลน 2 ดวงพร้อมอปพร.เปิดอ่าน
     1760/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาทำคู่มือประชาชนเปิดอ่าน
     1759/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเปิดอ่าน
     1758/2561 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1757/2561 8/2561 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการรู้ทันโรคประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1756/2561 รย0023.8/ว314 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่2 พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1755/2561 รย0023.8/ว313 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     1754/2561 รย0023.8/ว316 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตเส้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและอบต.ผ่านทางข้อมูลกลางของอปท.(INFO)เปิดอ่าน
     1753/2561 รย0023.8/ว315 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งขอสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 และวันที่ 22 พ.ค.2561เปิดอ่าน
     1752/2561 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1751/2561 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     1750/2561 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1749/2561 รย0023.8/ว1285 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1748/2561 รย54201/ว607 ลว 25มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     1747/2561 รย0718/1264 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     1746/2561 รย0718/1263 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     1745/2561 รย0023.8/ว1277 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจเงินแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุขเปิดอ่าน
     1744/2561 รย0023.8/312 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข็มแข็งและยั่งยืนเปิดอ่าน
     1743/2561 รย0718/1266 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสัปปะรด จ.ระยองเปิดอ่าน
     1742/2561 รย0023.8/ว1276 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอปท.เปิดอ่าน
     1741/2561 รย0023.8/ว1275 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนับสนุนอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     1740/2561 รย0023.8/ว1273 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของอปท.เปิดอ่าน
     1739/2561 รย51001.6/3766 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ระยอง ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฯเปิดอ่าน
     1738/2561 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1737/2561 รย73902/83 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งประกาศอบต.เขาน้อยเปิดอ่าน
     1736/2561 รย53002/ว980 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเศบาลตำบลมาบข่าเปิดอ่าน
     1735/2561 ลต(รย)0002/198 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฏษฏีกาเปิดอ่าน
     1734/2561 รย54401/ว873 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     1733/2561 รย73901/178 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1732/2561 รย75501/1051 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1729/2561 รย74001/488 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องขอขอบพระคุณเปิดอ่าน
     1728/2561 รย0732.1/365 ลวมิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนประกัน ODOR พชอ.เปิดอ่าน
     1727/2561 รย0732.1/365 ลวมิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนประกัน ODOR พชอ.เปิดอ่าน
     1726/2561 016/2561 ขอโอกาสในการประชาสัมพันธ์บริการของ บ.พัฒนปราชณ์ จำกัดเปิดอ่าน
     1725/2561 ศธ0567.9/ว.นก304.1 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติ ฯเปิดอ่าน
     1724/2561 ศธ0567.9/558 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพานิชทั่วไป ฯเปิดอ่าน
     1723/2561 มท0801.3/719 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาล ผู้สูงอายุกรมอนามัย 420 ชั่วโมงเปิดอ่าน
     1722/2561 ศธ0513.11212/ว085 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกคำสั่ง ฯเปิดอ่าน
     1721/2561 มท0801.3/ว75 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเปิดอ่าน
     1720/2561 รย53201/ว401 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่เปิดอ่าน
     1718/2561 ศธ0567.9/ว.นก515 ลว1มิ.ย.2561 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ฯเปิดอ่าน
     1717/2561 มท0816.2/ว1559 ลว28พ.ค.2561 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1716/2561 สอ.สถ.0104/ว1615 ลว17พ.ค.2561 เรื่องการหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดเปิดอ่าน
     1715/2561 วช0005/ว3715 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     1714/2561 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเปิดอ่าน
     1713/2561 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1712/2561 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1711/2561 รย0718 (ศอ.ปส อ.เขาชะเมา)/ว42 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.ระยองเปิดอ่าน
     1709/2561 รย0023.8/ว308 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายเปิดอ่าน
     1708/2561 รย0023.8/ว303 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561เปิดอ่าน
     1707/2561 รย0023.8/ว302 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในบุคลากร อปท.เข้าร่วมอบรมฯหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามอุทรศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯเปิดอ่าน
     1706/2561 รย0023.8/ว301 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่2 พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1705/2561 รย0023.8/ว311 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเปิดอ่าน
     1704/2561 รย0023.8/ว310 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน พ.ค.2561เปิดอ่าน
     1703/2561 รย0023.8/ว307 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่11 พ.ศ.2561 ฯเปิดอ่าน
     1702/2561 รย0023.8/ว306 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรับฟังความเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1701/2561 รย0023.8/ว305 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งวดที่6เปิดอ่าน
     1700/2561 รย0023.8/ว304 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตรอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำเปิดอ่าน
     1699/2561 รย54501/10 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยประชุมสามัญ สมัย2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1698/2561 คด0703.49/ว1136 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งใบสมัครการฝึกอบรมสำหรับบุคคลากรอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1697/2561 รย2201/ว2761 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1696/2561 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอเอกสารการชำระภาษีเปิดอ่าน
     1695/2561 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอคัดสำเนา ภบท.5เปิดอ่าน
     1694/2561 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1693/2561 รย0023.8/ว300 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องรายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนยางแห่งประเทศไทยและสถานีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     1692/2561 รย0023.8/ว299 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     1691/2561 รย0023.8/ว298 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จ.ตราดเปิดอ่าน
     1690/2561 รย0023.8/ว293 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2561เปิดอ่าน
     1689/2561 รย0023.8/ว294 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยอปท.ละ 1 แห่งเปิดอ่าน
     1688/2561 รย0718/1247 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเปิดอ่าน
     1687/2561 รย0023.8/ว277 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณกับของอปท.พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1686/2561 รย0023.8/ว296 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรคเปิดอ่าน
     1685/2561 รย0023.8/ว295 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจได้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561เปิดอ่าน
     1684/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป หนังสือรับรองที่ดินเปิดอ่าน
     1683/2561 มท5309.18/กล.ปบ.1040/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 kv.เปิดอ่าน
     1682/2561 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขออปพร.เปิดอ่าน
     1681/2561 รย0014.2/ว1074 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมลงนาม (ตอบ) ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนา จ.ระยอง สู่เมืองน่าอยู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Rayong Model)เปิดอ่าน
     1680/2561 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1679/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1678/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1677/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1676/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1675/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1674/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1673/2561 รย0718/1238 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเปิดอ่าน
     1672/2561 รย0718/1037 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาภาครัฐ(ITA)เปิดอ่าน
     1671/2561 รย0718/1236 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเปิดอ่าน
     1670/2561 รย0023.8/ว290 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื่นที่เปิดอ่าน
     1669/2561 รย0023.8/ว1243 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     1668/2561 รย0023.8/ว291 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2เปิดอ่าน
     1667/2561 สปสช.5.36/ว232 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอข้อมูลประชากรเพื่อจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื่นที่ปี2562เปิดอ่าน
     1666/2561 รย73101/620 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     1665/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1664/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1663/2561 ศธ0526.03/ท046 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทศนิคการจัดทำ การทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     1662/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องบัญชิเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1661/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องบัญชิเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1660/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องบัญชิเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1659/2561 ส.ท.จ.รย029/2561 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     1658/2561 ศธ0522.24/พิเศษ56/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องโครงการ หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อปท.ฯเปิดอ่าน
     1657/2561 ศธ0526.03/ท042 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการดำเนินการทางละเมิด ข้อสังเกตทางคดีในการต่อสู้คดีฯเปิดอ่าน
     1656/2561 มท5410-4-1.2/10766 ลว15พ.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาเปิดอ่าน
     1655/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นไม้ล้ม+บ้านพังเปิดอ่าน
     1654/2561 กษ0330.09/148 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำประชาวิจารณ์โครงการอ่างเก็นน้ำคลองโพล้เปิดอ่าน
     1653/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอติดโคมไฟริมทางเปิดอ่าน
     1652/2561 รย401/1624 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     1651/2561 รย401/1593 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มิ.ย.61เปิดอ่าน
     1650/2561 รย401/1593 ลว30พ.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     1649/2561 รย0023.8/ว1229 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท.เปิดอ่าน
     1648/2561 รย0718/ว1223 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     1647/2561 รย0718/1221 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     1646/2561 รย0023.8/285 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องสรุปรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการและบทบาทที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1645/2561 รย0023.8/ว1228 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การเปิดอ่าน
     1644/2561 รย0023.8/ว1222 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสัปปะรด จ.ระยองเปิดอ่าน
     1643/2561 รย0023.8/ว287 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่เปิดอ่าน
     1642/2561 รย0023.8/ว288 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     1641/2561 รย0023.8/ว286 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1640/2561 รย0023.8/ว284 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งให้ อปท.บันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ทั้งข้อมูลวัสดุผิวพื้นผ่านภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเปิดอ่าน
     1639/2561 รย0023.8/ว281 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการประชุมชี้แจงข้าราชการบริการงานบุคคลและการประเมินผู้บริหารองค์กรเปิดอ่าน
     1638/2561 รย0023.8/ว283 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเปิดอ่าน
     1637/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1636/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1635/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1634/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1633/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1632/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1631/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1630/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้ม+บ้านพังเปิดอ่าน
     1629/2561 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1628/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางทับบ้านเปิดอ่าน
     1627/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นไม้ล้มทับโรงรถเปิดอ่าน
     1626/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1625/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1624/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1623/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นขนุนล้มเปิดอ่าน
     1622/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1621/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1620/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1619/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1618/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1617/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางพาราล้มประมาณ 100 ต้นเปิดอ่าน
     1616/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางพารา+ทุเรียนล้มเปิดอ่าน
     1615/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1614/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1613/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1612/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1611/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1610/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้ม+บ้านพังเปิดอ่าน
     1609/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มทับบ้านเปิดอ่าน
     1608/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้ม+น้ำแห้งเปิดอ่าน
     1607/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้มเปิดอ่าน
     1606/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้มเปิดอ่าน
     1605/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้มเปิดอ่าน
     1604/2561 ศธ0590.18/1397 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งตัวนิสิตสาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     1603/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาตรวจรถยนต์ จำนวน 2 คันเปิดอ่าน
     1602/2561 มท5309.18/835605428849 ลว31พ.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1601/2561 ว49/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     1600/2561 วท6201/ว1067 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการเสด็จเป็นองค์ประธานการลงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2561เปิดอ่าน
     1599/2561 รย0023.8/ว1211 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปาเปิดอ่าน
     1598/2561 รย0718/1209 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากรเปิดอ่าน
     1597/2561 รย0023.8/ว1212 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1596/2561 รย0023.8/ว1210 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการติดตามเร่งรัดการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1595/2561 รย0718/1219 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนธงธาราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประดับหน้าที่ว่าการอ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
     1594/2561 รย0718/1215 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานและร่วมบุญ/เที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดี จ.ระยองและงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1593/2561 สกรยว117/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระยองคัพ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1592/2561 ทส0611/สกล18/ว364 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     1591/2561 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการเปิดอ่าน
     1589/2561 รย74001/460 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมธงชาติ ธงประจำพระองค์ และเสาธงพร้อมขายึดเปิดอ่าน
     1588/2561 ศธ04248.50/260 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เทศบาลต.ชำฆ้อดำเนินการจัดเก็บขยะเปิดอ่าน
     1587/2561 ศธ04126.048/104 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าและรถไถเปิดอ่าน
     1586/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1585/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ฝังท่อเพื่อป้องกันแนวตลิ่งพังเปิดอ่าน
     1584/2561 ศธ04126.022/110 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่10 มิ.ย. 61เปิดอ่าน
     1583/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องขอเสนอราคาจัดพิมพ์หนังสือเปิดอ่าน
     1582/2561 ศธ04126.048/101 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเปิดอ่าน
     1581/2561 ศธ04126.011/059 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.61)เปิดอ่าน
     1580/2561 รย73901/178 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1579/2561 มท0623/ว10263 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1578/2561 รย0023.8/ว175 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งหนังสือคู่มือแนวทางจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.เปิดอ่าน
     1577/2561 รย0023.8/ว179 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องการตีความนิยามคำว่า ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเปิดอ่าน
     1576/2561 ลวมิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.เปิดอ่าน
     1575/2561 รย0023.8/ว177 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.เปิดอ่าน
     1574/2561 รย0023.8/ว176 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ฯเปิดอ่าน
     1573/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องเสนอราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องปริ้น เครื่องสำรองไฟเปิดอ่าน
     1572/2561 รย0718/1198 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้จำนวน1คัน วันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61 เพื่อนำสมาชิกกาชาดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเปิดอ่าน
     1571/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ฯเปิดอ่าน
     1570/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1569/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯเปิดอ่าน
     1567/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1566/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1565/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เข้าชะเมา)/ว41 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1564/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว40 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.ระยองเปิดอ่าน
     1563/2561 รย54506.1/5 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องขอรายงานข้อมูลนักเรียนศพด.บ้านชำฆ้อ ปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     1562/2561 รย54506.1/5 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องรายงานแบบสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กอายุ 2-5 ปี แยกตามอายุและเพศเปิดอ่าน
     1561/2561 ลว2มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1560/2561 ลว27พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1559/2561 PAS009/2561 เรื่องขอเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบบริการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเปิดอ่าน
     1558/2561 รย0718/ว1186 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเปิดอ่าน
     1557/2561 รย52008/ว1727 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการระดับภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1556/2561 ศธ0567.9/514 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดร่างของเขตของงาน และตารางรับพัสดุฯเปิดอ่าน
     1554/2561รง0304.1.1/ว234 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     1553/2561 ลว30พ.ค.2561 เรื่องผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโคมไฟแอลอีดี ฟลัชไลท์เปิดอ่าน
     1552/2561 รย0032.138/ว7938 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญอบรมเปิดอ่าน
     1551/2561 สม0002/ว1908 ลว10พ.ค.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     1550/2561 ศธ0514.1.50/ว603 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1549/2561 ศธ0514.29/ว163 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการศูนย์สำรวจทางสังคม Social Survey Centerเปิดอ่าน
     1548/2561 ศธ0530.33/ว152 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการระเมินตนเองฯเปิดอ่าน
     1547/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     1546/2561 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานกองคลังจำนวน 14 รายการเปิดอ่าน
     1544/2561 HY1805015 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     1543/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว38 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่เปิดอ่าน
     1542/2561 รย0718/1188 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุขปี 2561 พร้อมแผ่น DVDเปิดอ่าน
     1541/2561 รย0718/ว1185 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการสำรวจภาคสนามเปิดอ่าน
     1540/2561 รย0023.8/ว174 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารเปิดอ่าน
     1539/2561 รย0023.8/ว173 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านเปิดอ่าน
     1537/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     1536/2561 รย0023.8/1179 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งประกาศพนักงานเทศบาลฯเปิดอ่าน
     1535/2561 รย0023.8/ว1178 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครูฯเปิดอ่าน
     1534/2561 รย0718/ว1159 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ฯเปิดอ่าน
     1533/2561 รย0718/ว1158 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายฯเปิดอ่าน
     1532/2561 รย0023.8/ว1181 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเปิดอ่าน
     1531/2561 รย0718/ว1173 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการให้ความช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยฯเปิดอ่าน
     1530/2561 รบ0023.8/ว1136 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาฯเปิดอ่าน
     1528/2561 รย71401/931 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เปิดอ่าน
     1526/2561 กน0318.19/392 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1525/2561 รย0718/1165 ลว9มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมถวายความรู้พระสงฆ์ธิการโครงการชุมชนคุณธรรมเปิดอ่าน
     1524/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการเปิดอ่าน
     1523/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     1516/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1514/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟ 25 จุดเปิดอ่าน
     1513/2561 รย73902/68 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเปิดอ่าน
     1512/2561 ปช0034(รย)/0490 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.เปิดอ่าน
     1511/2561 รย0023.8/ว165 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเปิดอ่าน
     1510/2561 รย0023.8/ว167 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเสนอแนะเพื่อป้องกันทุจริตกรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดอ่าน
     1509/2561 รย0023.8/ว166 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดอ่าน
     1508/2561 รย0023.8/ว164 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จ.ระยอง ทดแทนที่หมดวาระเปิดอ่าน
     1507/2561 รย0023.8/ว163 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศพด.ของ อปท.เปิดอ่าน
     1506/2561 มท5309.18/กล.บป./951/2561 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 kv.เปิดอ่าน
     1505/2561 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถน้ำ)เปิดอ่าน
     1504/2561 รย0020.01/7222 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1503/2561 รย0023.8/ว1149 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของทนายงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของอปท.เปิดอ่าน
     1502/2561 รย0023.8/ว1148 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งกองดินเปิดอ่าน
     1501/2561 รย0023.8/ว1151 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงศ์การใช้หน้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดอ่าน
     1500/2561 รย0718/ว1154 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพังเปิดอ่าน
     1499/2561 รย54501.ป4 ลว28พ.ค.2561 เรื่องรายงานแบบสำรวจที่นอนและผ้ากันเปื้อนของศูนย์เปิดอ่าน
     1498/2561 รย54506.2/4 ลว28พ.ค.2561 เรื่องรายงานแบบสำรวจที่นอนและผ้ากันเปื้อนของศูนย์เปิดอ่าน
     1497/2561 รย0718/1143 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากใร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจ.ระยอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากใร้ จ.ระยองประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1496/2561 รย0023.8/ว161 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     1495/2561 รย023.8/ว162 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     1494/2561 รย0023.8/ว160 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1493/2561 รย0023.8/ว159 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีแนวเขต อปท.ในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ฯเปิดอ่าน
     1492/2561 รย0023.8/ว158 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561เปิดอ่าน
     1491/2561 รย0023.8/ว157 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือ อปท.ในการดำเนินโครงการพัมนา การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาพรัฐ ฯเปิดอ่าน
     1490/2561 สศต.0601/ว1155 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา THAILAND LAPAN COLLABORATION SEMINARI TO WARDS ASEAN ฯเปิดอ่าน
     1489/2561 ลต(รย)0002/ว176 ลว24พ.ค.2561 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งเปิดอ่าน
     1488/2561 ลล049/2561 ลว23พ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้ครูปฐมวัยเปิดอ่าน
     1487/2561 สปสช.5.36/ว233 ลว21พ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีงบประมาณ2561เปิดอ่าน
     1486/2561 รย51002.3/ว2918 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณที่เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชนครั้งที่8/2561เปิดอ่าน
     1485/2561 ลว18พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1484/2561 ศทม.674/2561 ลว17พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงาน E-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพเปิดอ่าน
     1483/2561 ศธ0526.03/ท041 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำช่วงขอบเขตของงาน การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ฯเปิดอ่าน
     1482/2561 ศธ0526.03/ท040 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯเปิดอ่าน
     1481/2561 ศธ0529.18/ว1843 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานในสังกัดอปท.เปิดอ่าน
     1480/2561 ศธ0567.9/ว.นก304.1 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯเปิดอ่าน
     1479/2561 ศธ0567.9/ว.นก188 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร กลยุทธิการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ การจำหน่ายลูกหนี้ภาษีป้าย ภาษีลำรุงท้องที่ ฯเปิดอ่าน
     1478/2561 6876/2561 ลว26เม.ย.2561 เรื่องจ่ายเงินค่าหุ้นคืนสมาชิกในระบบออนไลน์เปิดอ่าน
     1477/2561 ตธ0017(รย)9(IS)/809 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1476/2561 รย0709/ว1145 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1475/2561 รย0718/1144 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมการคัดสรร กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1474/2561 รย0023.8/ว156 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเปิดอ่าน
     1473/2561 ศธ04126.022/100 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องของดการแคปซีลฝาขวดน้ำเปิดอ่าน
     1472/2561 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     1471/2561 รย52401/ว836 ลว30พ.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านฉางเปิดอ่าน
     1470/2561 พม0304.49/ว1069 ลว22พ.ค.2561 เรื่องเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเปิดอ่าน
     1469/2561 รย0023.8/ว155 ลว31พ.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนเม.ย.2561เปิดอ่าน
     1468/2561 รย0023.8/ว154 ลว31พ.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79.เปิดอ่าน
     1467/2561 รย0023.8/ว153 ลว31พ.ค.2561 เรื่องจุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์เปิดอ่าน
     1466/2561 845/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องจ่ายเงินค่าหุ้นคืนสมาชิกเปิดอ่าน
     1465/2561 รย0023/ว2385 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลข้าราชการและแจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.ระยองเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.