สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,447

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
- นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชำฆ้อ 
- เข้าร่วมพิธีปิดงานรับการตรวจประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ณ ศาลาวัดชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ 
- นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรฯ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 
 - นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดชำฆ้อ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น 
- โดยจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยกรรมการจากผู้แทนหน่วยงาน ร่วมดำเนินการประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อประกาศยกย่องชื่นชมเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และประชาชนที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยมี      ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะนักเรียน กลุ่มสตรี และภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีลำดับการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
        1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเขาช่องลม หมู่ที่4 ตำบลชำฆ้อ 
        2. ผู้นำ อช. ชาย นายสมบัติ ภิญโญ / ผู้นำ อช.หญิง นางสาวพลอยไพลิน พึ่งสกุล
        3. กลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาช่องลม
        4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชำฆ้อ นำเสนอโดย    นายพิเชษฐ์ ศรีเพ็ชร กำนันตำบลชำฆ้อ
 - นิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์เเละขยะเปียกครัวเรือน ชุมชนตำบลชำฆ้อ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
     
   
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.